Website Banner
บริษัท บีอิ้ง พาร์ท  จำกัด
375/5 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ  เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
Tel 02 - 374-1181  Fax 02 - 374 -1182   
Mobile : 080 -97-12345 ( Hot-line ) ธัชกร...วิศวกรฝ่ายขาย
ออกแบบ , จำหน่าย , ติดตั้ง ตู้ MDB ,ตู้สวิตซ์บอร์ด , ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า , ตู้ไฟฟ้า , ตู้คอนโทรล , ตู้ควบคุมไฟฟ้า
Main Distribution Board
E-mail :  beingpart@hotmail.com   หรือ   khun@beingparts.com

  - จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( MDB )

- ตู้ Capacitor Bank

- ซ่อมบำรุงตู้ไฟฟ้า

- ตรวจเช็ค ACB , CAP Bank

- แก้ไข/เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้

- ตรวจสอบรับรองไฟฟ้าโรงงาน

- รับปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า

- ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
 
 

หัวล่อฟ้าสำหรับป้องกันฟ้าผ่า ( Early streamer lightning rod )  
 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( Main distribution board )


      รับออกแบบ ติดตั้งและจำหน่ายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
 
 

 ตู้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสูงทั่วไป        
 
 
 
 
 
 
 
  

  ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (early streamer emission air terminal)

ประโยชน์ใช้สอย : ติดตั้งบนด้านฟ้าอาคารสูง   อาคารโรงงาน  ตึกสูงต่างๆ  เพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า หรือแรงดันไฟฟ้าสูงไหลย้อนเข้าไปในระบบไฟฟ้าของตัวอาคาร  ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
     
   การติดตั้งระบบล่อฟ้า  
     
Current Pageid = 1